Hưu Trí

HƯU TRÍ

Nếu bạn là những người đã về hưu với vốn tài sản đáng kể, bạn có thể xin cư trú tại Úc bằng thị thực tạm thời cùng với người phối ngẫu của mình.

Bạn phải đang sử dụng tài khoản thu nhập thường xuyên và có thể đầu tư tài chính dài hạn ở Úc.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

  • Từ 55 tuổi trở lên
  • Được chính quyền tiểu bang hoặc hạt bảo lãnh
  • Bạn và người phối ngẫu không có con cái còn phụ thuộc hay những thành viên khác trong gia đình còn phụ thuộc.
  • Bạn và người phối ngẫu phải có tài sản trị giá ít nhất là 750.000 đô Úc, đủ cho kế hoạch đầu tư đã dự tính. Bạn chỉ cần tài sản có giá trị 500.000 đô Úc nếu bạn định sống tại các hạt địa phương của Úc
  • Bạn và người phối ngẫu phải đang sử dụng tài khoản thu nhập chính thức tối thiểu là 65.000 đô Úc (hay 50.000 đô Úc nếu sống tại các hạt địa phương)
  • Được bảo hiểm y tế thích hợp

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn
12 tháng

CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

  • Được quyền sống, học tập và làm việc tại Úc trong 4 năm
  • Không được làm việc quá 20 giờ / tuần