Điều trị bệnh

ĐIỀU TRỊ BỆNH

Những người được yêu cầu điều trị hay chẩn đoán y khoa tại Úc có thể xin thị thực có thời hạn lên đến 12 tháng. Thị thực loại này cũng gồm cả những người hiến tặng bộ phận (ngoại trừ trường hợp sanh thế).

Thị thực loại này còn cho phép người thân đi kèm để hỗ trợ người cần điều trị bệnh.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

  • Không mắc bất kì căn bệnh nào đe dọa tới sức khỏe cộng đồng người dân Úc
  • Việc cấp thị thực này không gây bất lợi đến bất kỳ công dân Úc nào trong vấn đề trị bệnh
  • Có đủ tài chính để bảo đảm chi phí sinh hoạt, đi lại và điều trị, bao gồm chi phí lưu trú và phí điều dưỡng cho đến khi bình phục.
  • Phải thu xếp thỏa đáng các khoản thanh toán cho chi phí chẩn đoán, điều trị.

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
2 tuần
CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

  • Có thể vào Úc và lưu lại trong thời gian thị thực cho phép (từ 3 đến 12 tháng)
  • Có thể đi học trong thời gian 3 tháng
  • Không được chính thức hưởng quyền lợi lao động
  • Những người muốn đi theo để hỗ trợ người cần điều trị thì nộp đơn xin thị thực riêng.