Du Lịch

DU LỊCH

Thị thực này được dành cho những người muốn tham quan nước Úc trong các dịp lễ tết, thăm gia đình và/hay bạn bè, hoặc học tập trong vòng 3 tháng. Những thị thực này thường có hiệu lực từ 3;6 đến 12 tháng.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

  • Phải có mục đích thật sự là chỉ đến thăm nước Úc. Có thể bạn cần phải trình bày được các mối quan hệ ràng buộc thân thiết tại quê nhà khiến bạn không thể lưu lại quá thời hạn thị thực cho phép. Ví dụ: vợ/ chồng và con cái, quyền sở hữu đất đai nhà cửa và tài sản khác, công việc ổn định
  • Được thân nhân ở Úc bảo lãnh
  • Trong vài trường hợp, người bảo lãnh sẽ được yêu cầu đóng một khoản tiền thế chân để bảo đảm rằng bạn sẽ tuân theo những điều kiện trong thị thực của mình, và khoản tiền này sẽ được hoàn trả lại.

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn

2 tuần

CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

  • Có thể vào Úc và lưu lại trong thời hạn thị thực cho phép
  • Có thể học tập trong thời gian lên đến 3 tháng (cần phải khai báo điều này khi tiến hành hồ sơ và có thể được yêu cầu khám sức khỏe)
  • Không được chính thức hưởng quyền lợi lao động bằng thị thực du lịch
  • Đơn xin thị thực có thể kèm theo trẻ em nếu cùng sử dụng chung hộ chiếu với người nộp đơn. Nếu không thì với mỗi một hộ chiếu, bạn phải nộp đơn xin cấp thị thực khác nhau.