Du Học

DU HỌC

Loại thị thực này dành cho những ai muốn được: học Anh ngữ, học tiểu học hay trung học, tham dự các khóa đào tạo nghề, đạt được bằng cấp đại học ngành nghề chuyên môn, hay tham gia nghiên cứu sinh tại Úc.

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
·         Khi bạn ở ngoài nước Úc : 7 ngày làm việc
·         Khi bạn đang sống tại Úc : 2 – 5 tuần
CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

  • Được phép bạn không được chính thức hưởng quyền lợi và chế độ lao động nhưng có thể nộp đơn xin hưởng một khi đã đến Úc. Thông thường, bạn được phép làm thêm, nhưng thời gian làm thêm không được vượt quá 20 giờ / tuần
  • Các thành viên gia đình còn cần sự chu cấp của bạn được đi theo nhưng phải chứng minh được rằng họ đủ khả năng tài chính để trang trải chi phí sinh hoạt và đi lại của mình.