Đoàn tụ gia đình

ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

Thị thực này cho phép công dân Úc hay thường trú nhân tại Úc có thể bảo lãnh cha mẹ, con cái, thân nhân, trẻ em, người thân cuối cùng hoặc người cao niên còn lệ thuộc vào thân nhân ở Úc sang định cư HAY chăm sóc người thân tại Úc. Với loại thị thực này bạn cần đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mà chính phủ Úc quy định.

Người bảo lãnh phải là công dân Úc hay thường trú nhân tại Úc.

Các loại thị thực:

CON CÁI BẢO LÃNH CHA MẸ

Công dân hay thường trú nhân Úc có thể bảo lãnh cha mẹ sang Úc. Tiêu chuẩn của loại thị thực này tùy thuộc vào thời gian chờ đợi, khoảng 10 năm theo luật hiện hành. Hoặc là, nếu đương đơn có khả năng thanh toán những chi phí phát sinh cho loại thị thực khác thì tiến trình sẽ diễn ra nhanh hơn nhiều.

THỊ THỰC CHO TRẺ EM

Trẻ em có thể được cha mẹ và người thân bảo lãnh sang Úc.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

 • Dưới 18 tuổi, trong một số trường hợp có thể ở độ tuổi từ 18 – 24
 • Không bị tiền án tiền sự
 • Chưa kết hôn
 • Người bảo lãnh phải có quyền hợp pháp để quyết định nơi sinh sống của bạn

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
9 – 12 tháng
CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Được nhận thẻ trợ cấp sức khỏe thông qua Hệ thống Phúc lợi Y tế (PBS)
 • Có thể bảo lãnh người khác trong thời gian thường trú
 • Có quyền sử dụng tiền bảo hiểm xã hội (thường sau 2 năm sinh sống tại Úc)
 • Đủ tư cách trở thành công dân Úc( tùy thuộc vào tiêu chuẩn cư trú thích hợp

CHĂM SÓC NGƯỜI THÂN Ở ÚC

Một người có thể được bảo lãnh để định cư lâu dài tại Úc nếu họ có thân nhân bị bệnh , không có khả năng tự chăm sóc  sức khỏe  hằng ngày.  Đương đơn phải tự nguyện và có khả năng trở thành người chăm sóc cho thân nhân của họ

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

 • Người yêu cầu được chăm sóc phải ở mức độ sức khỏe suy giảm phù hợp, do sở Y tế Úc đánh giá
 • Bạn phải có đủ khả năng về thể chất và tinh thần để chăm sóc cho thân nhân
 • Bạn phải chứng minh rằng người yêu cầu được chăm sóc không còn người thân nào khác ở Úc có khả năng chăm sóc cho họ.
 • Bạn phải chứng minh rằng người yêu cầu được chăm sóc không thể được giúp đỡ hợp lý bởi những dịch vụ cộng đồng, bệnh viện, những nhà cung cấp dịch vụ khác.

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
9 – 12 tháng

CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Được nhận thẻ trợ cấp sức khỏe thông qua Hệ thống Phúc lợi Y tế (PBS)
 • Có thể bảo lãnh người khác trong thời gian thường trú
 • Có quyền sử dụng tiền bảo hiểm xã hội (thường sau 2 năm sinh sống tại Úc)
 • Đủ tư cách trở thành công dân Úc( tùy thuộc vào tiêu chuẩn cư trú thích hợp)

NGƯỜI THÂN CUỐI CÙNG

Một người mà tất cả các thành viên ruột thịt trong gia đình đều đang sống tại Úc có thể được một trong số các thành viên đó bảo lãnh sang định cư tại Úc.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

 • Bạn không có bất kỳ anh chị em hay cha mẹ ( bao gồm mối quan hệ thân thích và mối quan hệ họ hàng) đang định cư lâu dài tại một quốc gia khác ngoài nước Úc
 • Nếu bạn đã kết hôn, thì người phối ngẫu của bạn phải không có bất kỳ anh chị em nào hay cha mẹ (bao gồm mối quan hệ thân thích và mối quan hệ họ hàng) đang định cư lâu dài tại một quốc gia khác ngoài nước Úc
 • Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
9 – 12 tháng
CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Được nhận thẻ trợ cấp sức khỏe thông qua Hệ thống Phúc lợi Y tế (PBS)
 • Có thể bảo lãnh người khác trong thời gian thường trú
 • Có quyền sử dụng tiền bảo hiểm xã hội (thường sau 2 năm sinh sống tại Úc)
 • Đủ tư cách trở thành công dân Úc( tùy thuộc vào tiêu chuẩn cư trú thích hợp

NGƯỜI CAO NIÊN CÒN LỆ THUỘC

Một người cao tuổi, sống độc thân và đang phụ thuộc vào thân nhân tại Úc, có thề được thân nhân đó bảo lãnh để định cư lâu dài.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

 • Người bảo lãnh phải từ 18 tuổi trở lên
 • Bạn phải dựa vào hỗ trợ tài chính của người bảo lãnh để chi trả cho các chi phí sinh hoạt căn bản. Sự hỗ trợ này phải trong vòng ít nhất là 12 tháng.
 • Bạn phải có độ tuổi theo quy định – 65 tuổi cho nam, từ 60 – 65 tuổi cho nữ
 • Bạn còn độc thân (chưa kết hôn, góa bụa, ly dị, ly thân hợp pháp)

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn:
9 – 12 tháng

CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Được nhận thẻ trợ cấp sức khỏe thông qua Hệ thống Phúc lợi Y tế (PBS)
 • Có thể bảo lãnh người khác trong thời gian thường trú
 • Có quyền sử dụng tiền bảo hiểm xã hội (thường sau 2 năm sinh sống tại Úc)
 • Đủ tư cách trở thành công dân Úc( tùy thuộc vào tiêu chuẩn cư trú thích hợp)