Hôn Phối

HÔN PHỐI

Công dân, thường trú nhân Úc và công dân New Zealand đủ tiêu chuẩn có thể nộp đơn xin bảo lãnh người phối ngẫu hoặc người đính ước mà họ có mối quan hệ thân thiết và xác thực.

Người phối ngẫu hoặc người đính ước có thể vào Úc với thị thực tạm thời để chung sống với người bảo lãnh. Sau đó họ cần đáp ứng thêm một số yêu cầu để có thể trở thành thường trú nhân.

ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT

 • Người bảo lãnh và người xin cấp thị thực phải chứng minh được một trong những điều sau đây:
  • Kết hôn hợp pháp, HAY
  • Chung sống thực tế hoặc có mối quan hệ tương thuộc như vợ chồng , nghĩa là: họ đã cùng sống chung gắn bó quyền lợi với nhau thực sự như vợ chồng trong một thời gian hơn 12 tháng, HAY
  • Đã đính ước, và có ý định kết hôn thực sự trong vòng 9 tháng nếu thị thực được chấp nhận.
 • Cặp vợ chồng phải chứng minh được lời cam kết gắn bó ràng buộc với nhau.
 • Nếu là hôn nhân hợp pháp, hay sắp trở thành hôn nhân hợp pháp, mối quan hệ phải không bị pháp luật nghiêm cấm, đó là: tảo hôn, đa thê, có mối quan hệ bà con gần.

CHI PHÍ NỘP ĐƠN

Quý khách vui lòng truy cập vào trang web IOM Vietnam hoặc www.immi.government.australia
để cập nhật thông tin về chi phí nộp đơn.

Thời gian xét đơn

Nếu bạn đang sống tại Úc: 4-8 tháng

Nếu bạn ở ngoài nước Úc: 6 tháng

CÁC QUY CHẾ ĐƯỢC HƯỞNG

 • Được quyền sống, học tập và làm việc tại Úc.
 • Nếu bạn có thị thực tạm thời:
  • Nếu bạn đã đính ước với người bảo lãnh, bạn có thể cư trú tại Úc trong thời gian là 9 tháng. Trước khi hết hạn 9 tháng, bạn phải kết hôn với người bảo lãnh và nộp đơn xin thị thực hôn phối tạm thời.
  • Nếu bạn đã kết hôn với người bảo lãnh, bạn có thể cư trú tại Úc 2 năm. Sau đó, bạn sẽ được xét duyệt để cấp thị thực thường trú.
 • Nếu bạn có thị thực thường trú:
  • Bạn có thể định cư ở Úc lâu dài
  • Có thể nhận thẻ trợ cấp chăm sóc sức khỏe thông qua Hệ thống Phúc lợi Y tế (PBS).
  • Được hưởng học phí giống như những công dân Úc (không bị bắt buộc trả theo mức học phí của sinh viên Quốc tế).
  • Có thể bảo lãnh người khác xin thị thực thường trú.
  • Có quyền sử dụng tiền bảo hiểm xã hội (thường sau 2 năm sinh sống tại Úc)
  • Đủ tư cách trở thành công dân Úc (tùy thuộc vào việc hội đủ tiêu chuẩn cư trú).