DI TRÚ

Tư vấn Di trú Úc

Xét về lĩnh vực luật di trú Úc, công ty chúng tôi có đầy đủ các luật sư di trú có kinh nghiệm, các đại diện và các tư vấn viên di trú đã đăng ký giấy phép hành nghề. Khách hàng sẽ được tận tình hỗ trợ về mọi vấn đề chi tiết trong luật di trú Úc, bao gồm thủ tục nộp đơn xin cấp thị thực thường trú hay tạm thời tại Úc, thủ tục khiếu nại và kháng cáo, cụ thể như trong các mục dưới đây:
·         Skilled Visas (Thị thực tay nghề)
·         Business Visas (Thị thực thương mại và đầu tư)
·         Working Visas (Thị thực lao động)
·         Partner Visas (Thị thực hôn phối)
·         Family Visas (Thị thực đoàn tụ gia đình)
·         Student Visas (Thị thực du học)
·         Tourist Visas (Thị thực du lịch)
·         Medical Treatment Visas (Thị thực điều trị bệnh)
·         Retirement Visas (Thị thực hưu trí)