ĐÁNH GIÁ ONLINE

ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN

Công ty chúng tôi hỗ trợ khách hàng đánh giá tiêu chuẩn để xét duyệt VISA qua Úc trực tuyến. Khách hàng vui lòng điền các thông tin cần thiết vào form sau.

Danh Hiệu:

Họ (bắt buộc):

Tên (bắt buộc):

Email (bắt buộc)

Ngày sinh :

Địa chỉ :

Điện thoại (bắt buộc):

Tình trạng gia đình :
 Độc thân Kết hôn Ly dị Đính hôn Góa chồng (vợ)

Công ty hiện tại :

Địa chỉ công ty :

Chức vụ :

Mức Lương :

Bằng cấp gần đây nhất mà bạn có

Tên bằng:

Nơi cấp:

Ngày bắt đầu :

Ngày kết thúc :

Bằng cấp đạt được:

Chủ doanh nghiệp và ban quản trị kinh doanh

Hãy điền các thông tin chi tiết sau đây nếu bạn là chủ 1 doanh nghiệp HOẶC bạn đang nắm giữ một trong những vị trí điều hành cao của một hoặc nhiều doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp:

Hoạt động chính của doanh nghiệp:

Trong 4 năm tài chính vừa qua, hãy cho biết:

Cổ phần của bạn có trong doanh nghiệp:

Doanh thu của doanh nghiệp (VND):

Tài sản thực của doanh nghiệp (VND):

Vai trò quản lí của bạn trong doanh nghiệp:

Tài sản
Hãy ghi rõ tài sản cá nhân hay của doanh nghiệp mà bạn hay vợ/chồng bạn sở hữu (nhà, đất, tài khoản ngân hàng, cổ phần trong công ty, tập đoàn … )