Websites Hữu Ích

NHỮNG WEBSITE HỮU ÍCH

MỨC SỐNG

Thành phố Melbourne, Perth, Adelaide và Sydney được bình chọn là một trong số 10 thành phố lý tưởng và được nhiều người  nhất trên thế giới mơ ước sống tại đây vì chi phí sinh hoạt  tại Úc ít đắt đỏ  hơn so với các nước khác ở Châu Âu, Mỹ, Nhật và đặc biệt là Anh quốc. Để tìm hiểu thêm về mức sống tại Úc, hãy vào www.abs.gov.au hoặc www.investvictoria.com
KINH DOANH
Nước Úc có một cơ cấu kinh tế ổn định và vững mạnh, điều này tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư tham gia vào kinh doanh buôn bán và đầu tư vào bất động sản ở Úc. Chính phủ Úc chào đón những di dân theo diện doanh nhân cũng như tạo nhiều điều kiện nhằm hỗ trợ và giúp đỡ bạn thành  lập và điều hành doanh nghiệp cho riêng mình; hãy xem trang  www.abr.gov.au,www.business.gov.au hay www.asic.gov.au.
www.bli.net.au: Cơ quan cấp Giấy Phép Kinh Doanh (BLIS) sẽ hỗ trợ bạn trong việc xin giấy phép kinh doanh.
www.investvictoria.com  : đây là một cơ quan của Chính phủ Úc nhằm cung cấp nhiều dịch vụ cho các nhà đầu tư tiềm năng đang mong muốn đầu tư vào Úc. Dịch vụ này còn cung cấp thông tin về thành lập doanh nghiệp ở Úc, chi phí kinh doanh cũng như tư vấn các quy định về luật đầu tư và chương trình   của Chính phủ hỗ trợ ngành công nghiệp.
www.austrade.gov.au : Ủy Ban Thương Mại Úc cung cấp thông tin và giúp đỡ về xuất khẩu và thị trường quốc tế. Để biết thêm thông tin bằng tiếng Việt, xem trangwww.austrade.com.vn/aboutus_vn.asp
www.grantslink.gov.au : là một kênh thông tin trợ cấp cộng đồng của Chính phủ, sẽ giúp đỡ bạn trong việc tìm quỹ trợ cấp phù hợp cho doanh nghiệp của bạn cũng như những trợ cấp liên quan cho các dự án cộng đồng.
www.business.gov.au/Business+Entry+Point/Business+Topics/Grants+assistance/: trang web này cung cấp danh sách các trợ cấp và giúp đỡ của chính phủ cho việc khởi đầu một doanh nghiệp và khuếch trương tiểu doanh nghiệp.
www.asic.gov.au:  hỗ trợ cho các cơ quan ban ngành về tài chính nhằm thiết lập hay khuếch trương doanh nghiệp của họ ở Úc.

THUẾ
Chính phủ Úc thu thuế cá nhân và doanh nghiệp để hỗ trợ quỹ an sinh xã hội, ngành giáo dục, y tế, giao thông công cộng, an ninh quốc phòng và công tác xã hội như là nhà ở và phúc lợi cho người thu nhập thấp. Muốn biết thêm thông tin về mức thuế suất và chi tiết về Thuế chính thức, hãy vào trang  www.ato.gov.au. Mỗi cư dân Úc có mức thu nhập hàng năm đều được cấp mã số thuế (TFN) và phải đóng thuế cho chính phủ.
Năm tài chính Úc được tính từ ngày 1 tháng 7 đến 30 tháng 6 năm sau. Vào ngày 31 tháng 10 hằng năm, công dân Úc có đóng thuế phải nộp một bảng kê khai lợi tức.

Hưu trí

Các chủ doanh nghiệp phải trả một mức tối thiểu là 9% trong tổng số tiền lương trước thuế của người lao động như là một phụ cấp hưu trí cho dù họ đang tạm trú hay thường trú tại Úc. Để biết thêm thông tin, xin vào  www.ato.gov.au/super/

Nhà ở
Đề tìm thông tin về giá thuê mướn hay mua bán bất động sản tại Úc, vào các trang sau:www.domain.com.auwww.realestate.com.auwww.liveinvictoria.vic.gov.au hay www.land.vic.gov.au.
Danh bạ các khách sạn tại Úc, vào trangwww.eweb.com.au/hotel/australia_hotel.htm.
 
Ngân hàng
Muốn tìm hiểu về dịch vụ ngân hàng và so sánh các chi phí, mức ký quỹ, hãy vàowww.infochoice.com.au và www.moneymanager.com.au
Các thông tin tài chính về mua bán bất động sản hay dự án kinh doanh, xin xem trang
http://www.westpac.com.au/internet/publish.nsf/Content/PBIT+Migrant+banking,www.nab.com.au,www.anz.comwww.commbank.com.au
Các dịch vụ gia đình
Trường học – hệ thống giáo dục quốc tế tại Úc -www.aei.gov.au/AEI  / www.aqf.edu.au
Học tập tại Úc -www.studyinaustralia.gov.au
Ban công tác Giáo dục Đa văn hóa cho Người lớn (AMES) cung cấp thông tin về ngôn ngữ đa văn hóa, dịch vụ hỗ trợ nơi ở và việc làmwww.ames.net.au
GIAO THÔNG
 
Hệ thống giao thông công cộng ở Úc đã được cải thiện một cách đáng kể trong hơn thập kỷ qua. Để biết thông tin về phương tiện giao thông công cộng ở Melbourne và Victoria, vào trangwww.australia.gov.au/topics/transport/public-and-private-transport vàwww.metlinkmelbourne.com.au.
Câu lạc bộ Xe máy Hoàng gia thuộc bang Victoria cung cấp nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của những người đam mê xe ô tô. Đến thăm trang web của họ tạiwww.racv.com.au
Nếu bạn đang sử dụng thị thực tạm thời và có giấy phép lái xe ở nước ngoài, bạn có thể lái xe tại tất cả các tiểu bang trong thời gian bạn lưu lại Úc với điều kiện bằng lái hiện thời của bạn bằng tiếng Anh. Bạn cần thi lấy bằng lái xe ở Úc một khi được cấp thị thực thường trú.
Y TẾ
 
Úc có một hệ thống y tế công cộng vào hàng tốt nhất thế giới với hệ thống Medicare, một hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng toàn cầu tại Úc. Người nước ngoài sử dụng thị thực tạm thời thì không được hưởng chế độ của Medicare. Nhiều quỹ y tế tại Úc cung cấp nhiều loại bảo hiểm y tế khác nhau để hỗ trợ bạn về lệ phí bệnh viện và những chi phí y tế khác. Bạn nên liên lạc trực tiếp với quỹ y tế phục vụ bạn để hiểu rõ thêm về các mức trợ cấp . Để so sánh các loại bảo hiểm, các dịch vụ và phúc lợi của một số quỹ y tế, xin vào trangwww.iselect.com.au
 
- Cơ quan y tế và phục vụ người cao tuổi:www.health.gov.au
- Hệ thống Medicare của Úc:www.medicareaustralia.gov.au
- Bảo hiềm y tế tư:www.hba.com.auwww.medibank.com.auwww.mbf.com.au
- Ban sơ cứu :www.stjohn.org.au
TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP
Quay số 000 để gọi khẩn cấp cho xe CỨU THƯƠNG, CỨU HỎA và CẢNH SÁT.
Sở cảnh sát - http://www.police.vic.gov.au/
Sở cứu hỏa -http://www.mfb.vic.gov.au/
Cấp cứu –
http://www.rav.vic.gov.au (vùng nông thôn)
http://www.ses.vic.gov.au/ (trực thuộc tiểu bang)
http://www.sjaa.com.au/ (cấp cứu St John)