Hỗ Trợ Xin VISA

HỖ TRỢ XIN VISA

Khi quý vị quyết định giao phó việc xin thị thực nhập cư Úc cho chúng tôi, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến yêu cầu xin thị thực, quý vị sẽ được chúng tôi tư vấn miễn phí. Nếu quý vị hội đủ tiêu chuẩn, chúng tôi sẽ tiến hành thủ tục ký hợp đồng thực hiện dịch vụ cho quý vị, và sẽ thực hiện mọi thủ tục xin thị thực nhập cư.

Trong quy trình làm việc, văn phòng chúng tôi sẽ bổ nhiệm một luật sư hoặc chuyên viên đại diện di trú tận tình đại diện và hỗ trợ quý vị từ A - Z cho đến khi  quý vị đã được cấp thị thực và đặt chân tới Úc.