Nộp đơn thị thực 457 có bảo lãnh

Đã gần hết năm và bạn đang suy nghĩ về việc làm ở một quốc gia khác, đến Úc làm việc với tư cách là một người lao động được bảo lãnh là một gợi ý.

Nếu bạn tìm được một chủ lao động sẵn sàng bảo lãnh để bạn xin thị thực di trú, bạn nên xem xét việc nộp đơn nếu muốn có sự thay đổi trong năm mới.

Theo thị thực làm việc tạm thời (diện 457), đầu tiên chủ lao động phải nộp đơn xin làm người bảo lãnh, sau đó chỉ định vị trí bạn sẽ làm việc. Và bạn là người lao động sẽ nộp đơn thị thực 457.

Thị thực này cho phép bạn mang theo gia đình đến sống và làm việc tại Úc với thời hạn lên đến bốn năm và có thể ra vào Úc thường xuyên nếu bạn muốn. Để đáp ứng điều kiện, bạn phải hoàn thành các yêu cầu của công việc, có trình độ, trải qua huấn luyện và có đủ kinh nghiệm để bảo đảm thực hiện tốt công việc.

Công việc tương lai của bạn phải thuộc Danh mục Phân loại Tiêu chuẩn Nghề nghiệp của Úc và New Zealand.

Bạn phải được Bộ trưởng bộ ngoại giao giới thiệu, đây là một yêu cầu khác bên cạnh yêu cầu phải thành thạo tiếng Anh.

Để được cấp thị thực 457, điểm IELTS của bạn phải đạt ít nhất 5 điểm cho 4 kỹ năng. Tuy nhiên nếu bạn là người sở hữu hộ chiếu của các nước Anh, Canada, New Zealand hoặc Mỹ, bạn không cần phải thi IELTS.

Bạn cũng phải tiến hành khám sức khỏe, việc này tùy thuộc vào quốc gia gốc của bạn – gia đình bạn cũng phải thực hiện thủ tục này.

Bên cạnh đó, tất cả người nộp đơn và thành viên gia đình trên 18 tuổi phải ký vào bản Cam kết tôn trọng các giá trị truyền thống của nước Úc.

Bạn cũng phải khai lý lịch tư pháp và nộp cho chính quyền liên bang, bảo đảm rằng bạn không có tiền án tiền sự và tình trạng này không làm ảnh hưởng đến vị trí của bạn trong xã hội Úc.

Để ở lại Úc, bạn phải tiếp tục đảm nhận công việc bạn đã được thuê – nếu bạn từ chức hoặc nghỉ việc, bạn sẽ có các lựa chọn sau: rời khỏi Úc trong vòng 28 ngày, tìm một chủ lao động khác bảo lãnh cho bạn hoặc nộp đơn thị thực diện khác cho phép bạn ở lại Úc.

Nguồn: Migration Alliance