Các trường Đại Học có hành động can thiệp để bảo vệ Du Học Sinh trước những thay đổi của Luật Di Trú

Các trường Đại Học có hành động can thiệp để bảo vệ Du Học Sinh trước những thay đổi của Luật Di Trú

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÓ HÀNH ĐỘNG CAN THIỆP ĐỂ BẢO VỆ DU HỌC SINH TRƯỚC NHỮNG THAY ĐỔI CỦA LUẬT DI TRÚ.
Có tám trường Đại học danh tiếng của Úc gồm: Đại học Melbourne, Monash, Sydney, Queensland, Adelaide, Australia National University, Đại học NSW và Đại học Tây Úc đã kiến nghị lên Thủ tướng Gillard và Lãnh Tụ đối lập Tony Abbot về vấn đề “Hỗ trợ ngành giáo dục quốc tế”
Nội dung kiến nghị xoay quanh vấn đề:
  1. Loại bỏ các cá nhân có “student visa” từ chương trình Di trú Úc
  2. Xem xét lại Bộ luật hiện hành đối với Thị thực  du học  Úc
  3. Thực hiện chính sách liên kết giữa Chính phủ và các cơ quan chức năng.
Các kiến nghị này chỉ rõ rằng, những thay đổi trong Luật Di trú gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền công nghiệp giáo dục của Úc – một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất hiện nay. ‘Bất kì Chính phủ nào cũng cần phải đặt mức ưu tiên hàng đầu cho loại hình này’. Như Phó Giáo sư Ed Byrne trường Đại Học Monash trình bày.
Để đạt được mục tiêu xây dựng một quốc gia có trình độ giáo dục cao, Chính phủ đã đầu tư tổng giá trị tiền mặt là 7 tỷ/năm cho chương trình giáo dục trong khi cho cả nền kinh tế là 14 tỷ/năm. Điều này cho thấy, giáo dục thật sự là một nền công nghiệp quan trọng. – Theo lời giáo sư Byrne.